1 tháng 10, 2012

Đi du lịch HÀN QUỐC nhé.Cùng tôi đi thăm đất 
nước Hàn Quốc nào. Bao giờ thì Nam - Bắc Triều Tiên không căng thẳng với nhau? Khi nào thì họ thống nhất đất nước như Việt Nam?