2 tháng 4, 2015

TÌNH ĐẦU


Tình đầu cách biệt xa xưa
Dù chia hai nửa vẫn là của nhau
Nỗi đau chạm với nỗi đau
Đan thành sợi nhớ thẳm sâu lạ kỳ
Bao năm dù đã qua đi
Vầng trăng tròn khuyết câu thề đâu vơi
Lời thư như giọt lệ rơi
Gởi bao nỗi nhớ một thời thanh xuân.
Hoa Chăm Pa.
https://plus.google.com/+HoaCh%C4%83mPa/posts